Over ons

Over stichting 550

Waarom Stichting 550

Veel leerlingen in achterstandswijken hebben te maken met een onderwijsachterstand, gedragsproblemen of moeilijkheden thuis. Scholen herkennen dat, maar schieten helaas tekort om dit probleem volledig het hoofd te bieden. Er is niet genoeg geld en aandacht voor basisscholen/middelbare scholen in achterstandswijken. Vaak moeten docenten onbetaald overwerken en zijn de leslokalen overvol. De kinderen lopen hierdoor een steeds grotere achterstand op. De scholen hebben reeds aan de bel getrokken. Het probleem stapelt zich op en een hele generatie dreigt verloren te gaan. Vanwege deze reden is Stichting 550 opgericht. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze jeugd te helpen en zijn van mening dat deze kinderen niet aan hun lot mogen worden overgelaten. We moeten er zijn voor onze kinderen zijn voordat het te laat is. Samen kunnen we het verschil maken!

Missie en visie

Onze missie is jonge kinderen met een onderwijsachterstand, die veelal in achtergestelde wijken wonen, een betere startpositie te geven zodat zij met minder achterstand in de ontwikkeling kunnen starten met het voorgezet onderwijs. Vervolgens willen we de kinderen gestructureerd begeleiden in het voorgezet onderwijs om zodoende een maximale ontwikkeling van de kinderen te benutten en tevens de talenten van de kinderen te stimuleren.

Doelstellingen

Aanpak

Er worden wekelijks lessen aangeboden aan leerlingen van groep 7 en 8. In groepen van 10 leerlingen wordt gewerkt aan verschillende onderdelen, o.a. begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen. De lessen worden gegeven door pabo studenten of studenten met een grote affiniteit met onderwijs en kinderen.

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs krijgen een persoonlijke begeleider. Iedere week hebben de leerlingen een contactmoment met de begeleiders. In dit gesprek wordt de planning en de doelstelling van de week besproken. Deze begeleiders houden de voortgang van de leerlingen gedurende het jaar in de gaten. Dit wordt uitvoerig besproken met de ouders en scholen.

Verder worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de ouders. Daar krijgen ze informatie over hoe ze actief hun kind kunnen begeleiden. Ze kunnen ook bij ons terecht met vragen over de studie en alles wat daar bij komt kijken.