Financieel beleid

Financieel beleid

Inkomsten

De stichting heeft op dit moment vooral inkomsten uit donaties. Donaties worden geworven door middel van crowdfunding-acties, straatverkoop van zelfgemaakt voedsel en door middel van de website. Verder zijn wij in de voorbereidende fase om een aantal samenwerkingen aan te gaan met sponsoren en fondsen. De stichting zal de ouders nooit om een verplichte bijdrage vragen.

Beloning

Bij de stichting wordt er in geen enkele vorm een beloning uitgekeerd aan de oprichters, de directie of de vrijwilligers. Al het werk dat door de stichting of door een van de vertegenwoordigers ervan wordt verricht, gebeurt op vrijwillige basis.

Beheer

Voor het beheer van het vermogen van de stichting is de commissie financiële middelen verantwoordelijk.

Jaarlijks wordt er door de leden van de commissie een budgettering gemaakt voor het aankomende boekjaar. De eindverantwoordelijke voor het beheer van het vermogen en de activiteit van deze commissie is de penningmeester Mohamed Alkaduhimi.

Besteding

Met het opgehaalde geld worden activiteiten en middelen gefinancierd die helpen om de stichtingsdoeleinden te kunnen bereiken. Hieronder vallen printkosten, huur van de leslocaties, materiaal voor kinderen en begeleiders, reclame, cursusmiddagen en de kosten voor het opzetten van benefieten en kraampjes om leerlingen en vrijwilligers te werven.