Het team

Wie zijn wij?

Het docententeam

Het docententeam van stichting 550 bestaat uit pedagogen, afgestudeerde professionals en een aantal studenten. Het belangrijkste eigenschap van de begeleiders is wel dat ze affiniteit hebben met kinderen en onwijs veel geven om hun toekomst!

Het bestuur

Stichting 550 heeft een algemeen bestuur. Het bestuur bestaat uit dhr. Mohamed Al Saady (voorzitter), mevr. Mahdia Etedali (secretaris) en dhr. Mohamed Alkaduhimi (penningmeester).

De bestuurders hebben Stichting 550 opgericht samen met andere vrijwilligers, omdat zij overtuigd zijn van hun missie en geloven in het aanbieden van begeleiding in deze vorm aan leerlingen afkomstig van achterstandswijken, daar waar de kinderen deze begeleiding hard nodig hebben.

De uitvoerende organen van de stichting zijn de commissies. Deze commissies bestaan uit vrijwilligers. De stichting heeft 3 commissies, te weten:

Commissie van onderwijs

De commissie onderwijs is verantwoordelijk voor het verbeteren van het studiemateriaal. De commissieleden houden contact met de scholen waar de leerlingen hun onderwijs volgen en stemmen het studiemateriaal af met deze scholen. Zij houden zich eveneens bezig met het ontwikkelen van vernieuwende en uitdagende onderwijsmogelijkheden om zodoende eventuele achterstanden bij de leerlingen zoveel mogelijk te verkleinen.

Commissie van werving van financiële middelen

Leden van deze commissie spannen zich in om financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om het beleid van Stichting 550 uit te voeren. Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor de begroting en boekhouding van de stichting.

Commissie van werving van begeleiders/leerlingen

Deze commissie is verantwoordelijk voor de werving van begeleiders en leerlingen. Zij draagt zorg voor de samenstelling van het docententeam. Tot slot verzorgt deze commissie het contact met de ouders van de leerlingen.

Commissie van communicatie

Deze commissie houdt zich bezig met de communicatie van de stichting naar de buitenwereld. Denk bijvoorbeeld aan aanpak van de sociale media, de informatie die beschikbaar is op de website, het organiseren van bijeenkomsten, het geven van presentaties en het printen van folders en/of flyers.